Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Lơ

Thời gian: 3/1 âm lịch.

Địa điểm: Làng Cọi (Cối Khê, Hội Khê), xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng suy tôn: An Dương Vương.  

Đặc điểm: Tung kén, giáp sát, khuyên trò, chúc Thánh.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM