Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội chợ Thượng

Thời gian: 2/1 âm lịch.
Địa điểm: Làng Thượng, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Đối tượng suy tôn: Cao Sơn - Quí Minh.
Đặc điểm: Hội chợ vui chơi mùa xuân và mua bán hàng hóa, đặc sản địa phương.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM