Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Trằm

Thời gian: 1 - 3/1 âm lịch.

Địa điểm: Thôn Đông Liệt, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đặc điểm: Thi nấu cơm. Từng đôi trai gái vừa đi vừa nấu.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM