Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội Đền Mẫu

Thời gian: 10-15/3 âm lịch
Địa điểm: phường Quang Trung, Tp.Hưng Yên.
Đối tượng suy tôn: Bà Dương Quý Phi, vợ vua Tống Đế Bính (Trung Quốc)
Đặc điểm: ruớc kiệu thánh từ Đình Hiến lên Đền Mẫu, rồi trả về Đình Hiến, lễ rỡ kiệu.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM