Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội Miếu Thủy Tú - Thủy Nguyên

Thời gian: 9-12/3  âm lịch.

Địa điểm: Miếu Thủy Tú, thôn Thủy Tú, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.

Đối tượng suy tôn: Phạm Quang, tướng công đã có công giúp vua Lê Hoàn đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng.
Đặc điểm: Hội có trò đu tiên, hát đúm, ca trù, thi đánh vật, đấu cờ.