Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội đền Thái Vi

Thời gian: 14-17/3 âm lịch.

Địa điểm: thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng suy tôn: Các vua Trần - những người có công lớn với dân với nước.

Đặc điểm: Lễ rước kiệu với trên 30 đoàn của các xã trong vùng; Lễ tế; múa lân, múa rồng, đánh cờ người, đấu vật, bơi thuyền.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM