Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Chùa Sùng Phúc

Vị trí: Chùa Sùng Phúc ở làng Huyền Ru, xã Thanh Nhật, huyện Hạ Lang.
Đặc điểm: Chùa Sùng Phúc là sự kế tiếp của chùa Sùng Khánh, được xây dựng khoảng giữa thế kỷ 13. Sùng Phúc có ý nghĩa là sự suy tôn và sùng bái phúc đức, hướng tới điều thiện.

Bên trong chánh điện thờ Thành Hoàng, Quan Thế Âm Bồ Tát, chàng Vi Đồ và ông Thổ Thần. Chùa là nơi sinh hoạt văn hoá cổ truyền của nhân dân quanh vùng.

Ngày 15,16 tháng giêng hàng năm nhân dân trong vùng kéo nhau đến đây để trẩy hội xuân với các trò chơi dân gian vui nhộn độc đáo. Chùa đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM