Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Yên Lập (trong tháng 4 âm lịch)
Thời gian: 21/4 âm lịch.
Địa điểm: Xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đối tượng suy tôn: Thần bản thổ.
Đặc điểm: Tiệc bánh giầy, múa gươm, chọi trâu.
TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM