Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu (Tp. Hồ Chí Minh)

Thời gian: 23/3 âm lịch.
Địa điểm: 710 Nguyễn Trãi, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Đối tượng suy tôn: Bà Thiên Hậu.
Đặc điểm: Lễ vía Bà tại chùa Bà Thiên Hậu, một trong những ngôi chùa cổ của người Hoa ở Chợ Lớn có kiến trúc theo lối Trung Hoa. Ngày hội, người Hoa về đây rất đông, họ làm hai hình nộm Ông Thiện, Ông Ác cao 3 thước. Cuối ngày đốt 2 hình nộm để cúng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM