Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Bia Võ Cạnh

Vị trí: Tại làng Võ Cạnh phía tây thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Ðặc điểm: Bia Võ Cạnh có niên đại khoảng cuối thế kỷ 2 đầu thế kỷ 3, được xem là bia ký đầu tiên bằng chữ Phạn ở Đông Nam Á.

Khánh Hoà là vùng đất cổ Chămpa được ghi lại qua dấu tích của bia Võ Cạnh, một di sản văn hoá được phát hiện tại làng Võ Cạnh ở phía tây thành phố Nha Trang và với vô vàn di tích dành sẵn cho những ai say mê sưu khảo.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM