Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Chùa Keo

Vị trí: Chùa Keo thuộc xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Đặc điểm: