Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vị trí: Số 1 Tràng Tiền và 216 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ðặc điểm:
Lưu giữ và trưng bày các hiện vật về lịch sử đất nước và con người Việt Nam.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được thành lập ngày 26/09/2011 trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Với khoảng 200.000 hiện vật và tư liệu lịch sử được trưng bày  trên diện tích 4.000m², bảo tàng đang duy trì 2 hệ thống trưng bày cố định tại 2 cơ sở: số 1 Tràng Tiền - Hà Nội, trưng bày Lịch sử Việt Nam giai đoạn cổ, trung đại; tại cơ sở số 216 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm- Hà Nội, trưng bày về Lịch sử Việt Nam thời kỳ cận - hiện đại.

Bảo tàng mở cửa hàng ngày từ 8h00 đến 12h00 và từ 13h30 đến 17h00 (trừ ngày thứ 2 đầu tiên của tháng).

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM