Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Vĩnh Mỗ

Thời gian: 7 - 11/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Nguyễn Khoan (Sứ quân thế kỷ 10).
Đặc điểm: Thi vật: người đoạt giải cuối cùng (sau 5 ngày) phải ôm giải cắm đầu chạy khỏi làng mới được ngoái cổ lại nhìn.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM