Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội làng Hới

Thời gian: 6/1 âm lịch.
Địa điểm: Làng Hải Triều (tên nôm là làng Hới), xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 
Đối tượng suy tôn: Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ (đền quan Trạng), ông tổ nghề dệt chiếu.
Đặc điểm: Rước kiệu "Trạng chiếu", thi chiếu đẹp và dệt chiếu nhanh.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM