Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội làng An Cố

Thời gian: 15/11 âm lịch.
Địa điểm: Xã Thụy An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng Nam Hải đại vương Phạm Hải, có công khuyến khích dân sản xuất, bảo vệ mùa màng, trừ thiên tai dịch bệnh.
Đặc điểm: Lễ rước thành hoàng, tế lễ (24 người chầu tế, đội mũ dạ, đi hia, mặc áo giáp với những nghi lễ riêng), đánh cờ, đấu vật và hát chèo ở sân đình.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM