Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội chùa Canh Bầu

Thời gian: 8/11 âm lịch.
Địa điểm: Chùa Canh Bầu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Đặc điểm: Tục thi các quả bầu do các nhà trồng được, bầu nhà nào to đẹp thì được giải.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM