Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội xã Minh Tập

Thời gian: 2/11 âm lịch.

Địa điểm: Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng là Uy Mục Oai Linh Đại vương (thời Hùng Duệ Vương) có công đánh Thục và hiển linh giúp Lý Nam Đế chống hạn, cứu dân khỏi đói.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM