Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội thôn Thổ Hoàng

Thời gian: 1/10  âm lịch.
Địa điểm: Thôn Thổ Hoàng, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng thôn là Bùi Đạo vương Phúc thần đã có công giúp Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương.
Đặc điểm: Lễ vật dùng hương hoa, cỗ chay, bánh dày, ca hát và các trò vui.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM