Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Tử Các

Thời gian: 10/9 âm lịch.
Địa điểm: Xã Thái Hoà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Đối tượng suy tôn: Lý Nam Đế - vua nước Vạn Xuân (nhà Tiền Lý).
Đặc điểm: Kỷ niệm ngày chiến thắng giặc Lương, lập nước Vạn Xuân, rước và cúng tế lợn, đánh đu, đấu vật.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM