Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Hà Đồng

Thời gian: 9 - 15/9 âm lịch.
Địa điểm: Xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Đối tượng suy tôn: Công nương phu nhân - mẹ Nguyễn Uy, An Dương Vương, Nguyễn Uy, Mai Công Phúc.
Đặc điểm: Rước từ đền Mẫu về đình (có múa và đánh trống ngũ liên). Rước ban ngày, dâng hương hoa ban đêm. Trong rước có múa và đánh trống ngũ liên. Các trò dân gian: cờ tướng, vật, chọi gà, bắt vịt, bơi trải.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM