Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Côn Giang

Thời gian: 9/9 âm lịch.

Địa điểm: Xã Thái Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng suy tôn: Quách Hữu Nghiêm, danh nhân văn hóa Thái Bình (thế kỷ 15).

Đặc điểm: Rước, tế, đấu võ, đấu vật, chọi gà.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM