Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội làng Thắng

Thời gian: 7/9 âm lịch.
Địa điểm: Đình làng Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Đối tượng suy tôn: Khổng Minh Không (nhà sư thời Lý), Dương Tự Minh (tướng nhà Lý).
Đặc điểm: Tế lễ, triển lãm các công cụ nghề rèn, chạy thi cướp cờ, cướp cầu, lễ khao quân giữa sân đình.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM