Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội chùa Am

Thời gian: 2/9 âm lịch.
Địa điểm: Xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Đối tượng suy tôn: Quốc sư Nguyễn Minh Không, người có công chữa khỏi bệnh hóa hổ cho vua Lý Thần Tông.
Đặc điểm: Lễ rước, dâng hương, tụng kinh, đua thuyền (nhắc lại sự tích Nguyễn Minh Không).

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM