Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội trám rụng

Thời gian: Tháng 8 âm lịch.
Địa điểm: Xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Đặc điểm: Nơi mở hội là ngôi nhà tốt nhất trong bản. Lễ vật là những quả trám làm bằng xôi. Sau nghi lễ cúng bái, quả trám xôi sẽ được tung cho mọi người nhặt để cầu may.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM