Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội điện Thái Bình

Thời gian: 26/8 âm lịch.

Địa điểm: Xóm Thái Bình, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Trần Hưng Đạo.

Đặc điểm: Lễ đảo thánh, dâng văn.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM