Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Đồng Bằng

Thời gian: 20 - 26/8  âm lịch.

Địa điểm: Xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng suy tôn: Trần Hưng Đạo.

Đặc điểm: Rước, tế thần, đua thuyền.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM