Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội đình Hạ

Thời gian: 20/8 âm lịch.
Địa điểm: Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Đối tượng suy tôn: Đức Phật, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Chúa Liễu, Nguyễn Công Trứ.
Đặc điểm: Tế lễ, dâng hương.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM