Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội làng Giáp Lục

Thời gian: 14/8 âm lịch.
Địa điểm: Thôn Giáp Lục, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Đối tượng suy tôn: Nguyễn Chính (thành hoàng).
Đặc điểm: Trẻ con 4-5 tuổi được làm lễ yết thánh vào làng tại đình với 100 khẩu trầu và 1 chai rượu.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM