Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Vũ Lăng

Thời gian: 10/8 âm lịch.
Địa điểm: Xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Đối tượng suy tôn: Bốn vị thành hoàng.
Đặc điểm: Rước bốn vị Thành hoàng, chọi trâu: cho uống rượu, che mắt, sau đó đưa trâu vào sới chọi (sới chọi là lòng ao đình tát cạn nước), múa mở cờ vào trận, chơi cờ người.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM