Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Bạch Trữ (Kẻ Bạch)

Thời gian: 9 - 15/8 âm lịch.
Địa điểm: Xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Đối tượng suy tôn: Mỵ Nương và Cống Sơn - Tướng của Hai Bà Trưng.
Đặc điểm: Rước kiệu Bà, dâng lễ vật, tế lễ, thi bánh giầy.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM