Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Mai Viên

Thời gian: 2/8 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng là Nhị vị công chúa áo Đỏ Đại Vương.
Đặc điểm: Lễ vật dùng lợn đen, xôi, rượu, ca hát.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM