Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Minh Hương

Thời gian: 14 - 16/7 âm lịch.
Địa điểm: Làng Minh Hương, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đối tượng suy tôn: Thần khai canh.
Đặc điểm: Lễ rước thần, đua thuyền, ba năm có tế lớn.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM