Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội Long Chu

Thời gian: 15/7 âm lịch.
Địa điểm: Các làng biển thuộc Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Đặc điểm: Lễ cúng tống ôn và dịch bệnh lúc chuyển mùa. Rước “Long Chu” từ đình ra bến nước, rồi đẩy thuyền bè trôi ra sông, biển. Trò vui dân gian: hát bộ, hò khoan, xô cộ...

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM