Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội xã Mãn Trù

Thời gian: 2/7 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng suy tôn: Bảy vị Đại vương (Hải, Lĩnh, Long, Lôi, Lương, Nhạo, Sơn) thời Hùng Vương, có công dẹp loạn ở Hưng Hóa.
Đặc điểm: Lễ vật dâng cúng có cả trâu, dê, lợn, vui chơi ca hát.

 

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM