Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Xuống đồng

Thời gian: Ngày tốt trong tháng 6 âm lịch.
Địa điểm: Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Đối tượng suy tôn: Tiên Công và Thần Nông.
Đặc điểm: Các bô lão ra đình và miếu tế Tiên công và Thần Nông. Cây nêu được cắm  xuống ruộng trước cửa đình, một vị thủ từ cấy mạ quanh cây nêu trong tiếng hò reo của dân làng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM