Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Thanh Phước

Thời gian: 22/6 âm lịch.
Địa điểm: Làng Thanh Phước, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng là Phan Niệm, người theo vua Lê Thánh Tông vào Bình Chiêm đánh giặc, Kỳ Thạch phu nhân (nữ thần đá) được thờ ở miếu.
Đặc điểm: Lễ rước

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM