Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Quang Lang

Thời gian: 14/4 và 14/6 âm lịch. Chính hội 14/4 âm lịch.
Địa điểm: Làng Quang Lang, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Đối tượng suy tôn: Ông Đùng - Bà Đà, Bà Chúa Muối (Nguyệt Ánh) đệ tam cung phi vua Trần Anh Tông.
Đặc điểm: Giỗ Bà Chúa Muối (14/6 âm lịch) gồm: lễ dâng hương, múa hình nộm đan ông Đùng, bà Đà, múa rối nước, ca hát, cướp hình nộm cắm xuống ruộng muối, thuyền cá. Lễ rước Ông Đùng - Bà Đà (14/4 âm lịch).

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM