Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Lễ hội đền Ba Xã

Thời gian: 12/6 âm lịch.
Địa điểm: Xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Đối tượng suy tôn: Đức thánh Mạc Trâu.
Đặc điểm: Múa rồng, múa lân, thi chọi gà, đấu vật, đập bị gạo, túm nước.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM