Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Nam Trì

Thời gian: 4/6 âm lịch
Địa điểm: Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng là ba vị: Bảo, Lang, Biền (thế kỷ 2 trước công nguyên), có công trừ ác, làm thuốc chữa bệnh cứu dân.
Đặc điểm: Lễ vật dùng gà, xôi, rượu.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM