Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội đình Thái Đào

Thời gian: 19/5 âm lịch
Địa điểm: Xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Đối tượng suy tôn: Tướng quân Vũ Thành
Đặc điểm: Thi đấu vật, đu, cờ người, cờ  tướng, cướp cầu.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM