Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Trâm Nhị

Thời gian: 4/5 và 12/11 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng suy tôn: Thành Hoàng làng Liên Hoa công chúa (con vua Đinh Tiên Hoàng) đã cùng cha dẹp loạn 12 sứ quân.
Đặc điểm: Lễ vật đặt ở bàn trên dùng cỗ chay, bàn dưới dùng lợn, gà, xôi, rượu.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM