Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Thanh Sầm

Thời gian: 2/5 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng suy tôn: Thành Hoàng là Hướng Thiện, Đạo Quang (thời Hùng Duệ Vương) đã có công đánh quân Thục.
Đặc điểm: Hội tưởng niệm ngày hóa của Thành Hoàng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM