Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Lễ Cầu Mưa

Thời gian: 18/4  âm lịch.
Địa điểm: Tỉnh Long An.
Đặc điểm: cúng lễ truyền thống, lễ cầu mưa còn được thể hiện bằng những cuộc đua ghe trên sông rạch (Ghe đua bằng tre thon dài,  chứa được 20 tay bơi).

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM