Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội chợ Bản

Thời gian: 15/4  âm lịch. Hội 3 năm mở một lần.

Địa điểm: Xã Định Tường và Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng suy tôn: Ông bà La Sát. 

Đặc điểm: Hội vui xuân, hội chợ buôn bán trâu bò, nông cụ và sản phẩm nông nghiệp, mua bán lấy may.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM