Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội chùa Tà Và
Thời gian: 12 - 15/4 âm lịch.
Địa điểm: Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Đối tượng suy tôn: Đức Phật, Thần Nông, Quan Công và Lưu Bị.
Đặc điểm: Lễ cầu mùa, cúng lễ, chơi cờ người.
TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM