Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội làng Bần Yên Nhân

Thời gian: 11/4 âm lịch.
Địa điểm: Thị trấn Bần, xã Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng suy tôn: Tướng quân Đoàn Thượng (Đông Hải đại vương) thuộc triều Lý.
Đặc điểm: Rước, cờ bỏi, chọi gà, hầu đồng, xin quẻ.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM