Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội chùa Tứ Pháp

Thời gian: 8/4 âm lịch.

Địa điểm: Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng suy tôn: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện.

Đặc điểm: Ngày hội giao hiếu cầu hòa ở một số làng tổ chức rước lễ giữa các làng thờ Bà, nhưng chỉ rước 3 Bà Vân, Vũ, Lôi đến với Bà Điện. Vì tục kiêng đưa Bà Điện ra khỏi chùa, làng sẽ bị cháy.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM