Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hưng Yên

Thời gian: 1/12 âm lịch.

Địa điểm: Làng An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng là Anh Lang- Dực Vận Đại vương thời Hùng Duệ Vương, đã có công cứu đói cho dân trong vùng.

Đặc điểm: Lễ tưởng niệm ngày hóa của thành hoàng làng An Xá.

Hội thôn Cổ Lễ

Thời gian: 10/12 âm lịch.
Địa điểm: Thôn Cổ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng là ba vị công thần (Tuấn, Chiêu, Minh) thời Hùng Duệ Vương có công đánh Thục.
Đặc điểm: Ca hát và đánh cờ.

Vĩnh Phúc
Thời gian: 12/12 âm lịch.
Địa điểm: Xã Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng bản thổ.
Đặc điểm: Lễ múa dâng thần, tế trận, 2 người chém lợn, cầm đầu lợn múa dâng thần (ban đêm), múa mo (biểu tượng hình sinh thực khí).
Khánh Hoà
Lễ hội Nghinh Cá ông

Thời gian: 15 tháng 12 âm lịch.
Địa điểm: Một sô làng chài ven biển tỉnh Khánh Hoà.
Đối tượng suy tôn: Cá ông.
Đặc điểm: Lễ dâng hương, rước đuốc, đội nữ thổi tù và, đội nam đánh trống, đốt tuần nhang đầu là một cậu bé, hat bội, hò bá trạo.

Hà Tĩnh

Thời gian: 17/12 âm lịch.
Địa điểm: Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng bản thổ và Sơn Thần.
Đặc điểm: Lễ cúng thần săn bằng thú rừng (phường săn chia làm 2 tốp: tốp thứ nhất rước bằng thuyền vào núi Mồng Gà tế Sơn thần, tốp hai rước quanh làng). Gia đình mới đẻ con trai cúng lợn luộc nguyên con bọc giấy hồng.

Hà Nội

Thời gian: 20/12 âm lịch.
Địa điểm: Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Đối tượng suy tôn: Hà Khôi đại vương, người có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp sứ quân Đỗ Cảnh Thạc cát cứ vùng Thanh Oai.
Đặc điểm: Lễ tế thần, cờ tướng, chọi gà.

Thời gian: 23/12 âm lịch.
Địa điểm: Tại mọi gia đình người Việt.
Đối tượng suy tôn: Ba vị Táo Quân - vị thần trông coi mọi việc trong năm của mỗi gia đình.
Đặc điểm: Người Việt tiễn Ông lên trời trình báo Ngọc Hoàng bằng cá chép (cúng trước 12 giờ trưa) để xét tội, bình công đem lại họa phước cho gia đình trong năm mới.

Thừa Thiên- Huế
Hội Thái Dương

Thời gian:23/12 âm lịch.
Địa điểm:Làng Thái Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đối tượng suy tôn:Thái Dương thần nữ (Tảng đá thần linh ứng).
Đặc điểm: Rước Bà về dinh Thái Dương làm lễ tế giàn.

Vĩnh Phúc
Thời gian: 28/12 âm lịch.
Địa điểm: Xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đối tượng suy tôn: Lã Công Lô, danh tướng có công đánh quân Triệu Văn Vương.
Đặc điểm: Cúng tế, chọi trâu.
TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM