Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Cập nhật: 12/03/2014