Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 Bộ VHTTDL - Tổng cục Du lịch
Cập nhật: 19/07/2013